Pilot på passasjerfly siktet etter å ha blåst rødt alkoholtest

foto