De skal gjøre samisk til en naturlig del av språket