Klager på fukt i kjeller, råte på loftet og mus

foto