Flytter ut av Bysenteret og inn i nytt senter

foto