Det illeluktende avløpsvannet kan nemlig gi en pekepinn både om smitteøkning, og om hva slags variant det er snakk om. Det kan spesielt være nyttig nå når man ikke lenger koronatester seg via det offentlige like mye som før.

I Sverige har forskere holdt på med et lignende prosjekt i over et år. Der testes kloakken i Stockholm, Göteborg og Malmö. Også Danmark, Finland og Nederland gjennomfører slik avløpsovervåking.

Nå er Folkehelseinstituttet (FHI) i gang med et testprosjekt også her i landet, og i første omgang skal kloakken fra Tromsø, Trondheim, Bergen, Oslo og Ullensaker/Gardermoen – området testes.

Avføring og sekreter fra smittede personer går ut i avløpsvannet, som føres til renseanlegg i kommunen. I prosjektet tas det prøver fra ubehandlet avløpsvann ved innløpet til renseanleggene, altså før det blir renset.

FHI vil motta et utvalg prøver for å kartlegge nye virusvarianter og kartlegge den genetiske sammensetningen av virus i prøven.