Ny rute for myke trafikanter gjennom Kongsveien

foto