Enda en kommune sliter med å skaffe boliger til flykninger