Dette har skjedd i bompengebyene Harstad, Bodø og Bergen