Lov om offentlige anskaffelser kan være brutt i forbindelse med utbygging av et tomtefelt

foto