NRK skrev tirsdag om over 70 varslingssaker mot offiserer i Forsvaret, mange av dem i den øverste ledelsen.

Kristoffersen bekrefter overfor kanalen at han vil gjennomgå alle varslingssaker på nytt.

– Helt uakseptabel oppførsel

– De mest alvorlige varslingssakene viser klart helt uakseptabel oppførsel, sier Kristoffersen.

– Vi går gjennom alle sakene og ser på dem på nytt etter sakene som har kommet fram i mediene. Det gjelder både de som har kommet gjennom Forsvarets varslingskanal og de som er ute i forsvarsgrenene, i hær, luft, sjø og heimevernet, fortsetter han.

Forsvarssjefen vil også be om en gjennomgang av systemet for varsling. Det omfatter både håndteringen av dem varselet gjelder og den som varsler.

– Det er en stor gjennom av hvordan dette blir gjort i Forsvaret. Det er mitt ansvar å rydde opp i dette, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen

17 toppledere

Ifølge NRK har 17 toppledere i Forsvaret fått rettet varsler mot seg de to siste årene. Noen av dem det er varslet mot, sitter i forsvarssjefens ledergruppe, melder kanalen, som tar forbehold om at de ikke vet om det er hold i alle varslene, eller om de har ført til konsekvenser.

– Vi mener at man må ta disse varslene mer på alvor, man må bruke mer tid på varsler mot ledere. Vårt bilde er at vi ser at det kanskje er mange av varslene mot ledere og toppledere som ikke kommer fram, og som ikke blir tatt på alvor, har leder Jens Jahren i Befalets Fellesorganisasjon uttalt.