Har levd med smerter i 18 år etter operasjon som gikk galt