Si din mening nederst i saken!

Bomringen i Harstad er satt opp for å finansiere Harstadpakken. Den totale kostnaden er beregnet til 2,6 milliarder i 2021-kroner. Bompenger skal betale 60 prosent av gildet, altså i overkant av 1,6 milliarder. Pengeinnsamlingen startet sommeren 2016.

Opprinnelig var det kalkulert med at seks prosent av bilene som kjører gjennom bommene er elbiler. Tallet er nå oppe i 21 prosent, noe som gir en betydelig inntektssvikt, ettersom elbilistene kun betaler halv pris sammenlignet med en ordinær diesel eller bensinbil, der eieren må ut med 13 kroner for en ordinær passering. Har du autopassbrikke faller kostnaden til 10,4 kroner. En elbilist med autopass betaler da 5,20 kroner for samme passering.

Bomandelen for elbiler kan innenfor dagens regelverk økes fra 50 prosent til 70 prosent av hva diesel og bensinbiler betaler.

Tidligere har elbiler fått rabattert veiavgift, men fra i år betales det likt uansett hvilket drivstoff som brukes.