Kjetil blir daglig leder ved det nye bakeriet

foto