Utøvde vold mot ansatt og politiet. Nå man han møte i tingretten

foto