Ada og Ariel har samlet inn 1.000 kroner til Røde Kors