Ved Oldra gård stanser de eggsalget i frykt for fugleinfluensasmitte

foto