«Angrepet var uten foranledning, gjennomført med kniv og har karakter av mishandling»