Naboer i Gullhauggata: – Dette er bare sandpåstrøing