UNN ble beskyldt for å ha brutt taushetsplikten, saken havnet i retten. Nå foreligger dommen

foto