I de seks årene Kulturnæringsstiftelsen til Sparebanken Nord-Norge har eksistert, har 640 kulturprosjekter i Nord-Norge blitt tildelt 90 millioner kroner.

Tildelingen for våren 2018 blir stiftelsens siste. I alt 36 kulturnæringsprosjekter i Nord-Norge mottok i dag til sammen 5,8 millioner kroner.

– Nå har vi brukt 100 millioner på det morsomste som finnes: Kultur. Det er litt trist at dette siste gang, sier stiftelsens daglige leder Bjørn Eirik Olsen.

Skriver bok om stiftelsen

Hvordan banken skal opprettholde sine økonomiske bidrag til kultur i landsdelen er foreløpig usikkert. Det ligger an til at kulturaktørene nå må slåss med idrett, frivillighet og annen gründervirksomhet om økonomisk støtte fra Sparebanken.

– Sparebanken Nord-Norge har flere hundre millioner kroner som fortsatt er øremerket utvikling av Nord-Norge. Det skal etableres en portal på nettet, hvor man kan komme med innspill, og her oppfordrer jeg kulturfolket i landsdelen til å bidra, sier Olsen.

Olsen og prosjektrådgiver Anja Allern Brose innrømmer at det nå ikke finnes private aktører der nordnorske kulturnæringsprosjekter kan søke støtte. Deres arbeid er allikevel ikke helt ferdig.

– Vi skal blant annet skrive en bok, og ønsker å spre erfaringene vi har med dette prosjektet, sier Olsen.

Humor som brubygger

Komiker Trine Lise Olsen sitt selskap Stand Up Nord AS fikk tirsdag 100.000 kroner til en nordnorsk humorfestival.

– Festivalen skal bygge Bru mellom det samiske og det norske, med humor som virkemiddel. Alt er ikke klart enda, men jeg satser på at festivalen skal gå av stabelen for første gang i september – her i Tromsø, avslører hun.

Komikeren mener Kulturnæringsstiftelsens arbeid har vært helt kritisk for næringsakspektet ved landsdelens kulturliv.

– Økonomi er viktig! Man skal jo ha råd til å jobbe med kultur, og jeg vet at stiftelsen har vippet mange kulturbedrifter rett vei.

– Kultur er en guttebransje

Det nystartede kunst- og kulturkollektivet Cat Collective ble tildelt 150.000 kroner fra Kulturnæringsstiftelsen. Bjørn Eirik Olsen berømmer initiativet fra Tromsø-kvinnene, og mener Cat Collective vil være viktig en viktig arena og nettverksbygger for jenter som vil ha kultur som levebrød.

– Vi i Cat Collective er fotografer, grafiske designere, promotører og bookingansvarlige som skal hjelpe jenter inn i bransjen ved hjelp av kurs og workshops. På våre arrangementener ønsker vi å ha kvinner på scenen, men også med ansvar for lyd og lys, sier prosjektleder Sandra Elise Frantsen – som også skal søke om midler fra Innovasjon Norge.

– Kulturlivet er en guttebransje, der folk ofte henter inn kompisene sine, bekrefter Trine Lise Olsen.

Disse ble tildelt midler fra Kulturnæringsstiftelsen i dag:

· Scenekunst (kr 1 330 000 til 15 prosjekter)

· Perleporten Kulturhus AS, Finnmark: kr 200 000 til Blackbox Perleporten. Prosjektleder: Tore Fosse

· RadArt, Troms: kr 150 000 til struktur – og systemutvikling for kontakter og nettverk. Prosjektleder: Nasra Omar

· Eilertsen & Granados Teaterkompani, Nordland: kr 120 000 til oppgradering lyd og lysteknikk. Prosjektleder: Andreas Eilertsen

· Stand up Nord, Troms: kr 100 000 til konseptutvikling av FLIR – en Nordnorsk humorfestival. Prosjektleder: Trine Lise Olsen

· Simone Grøtte Produksjoner, Troms: kr 100 000 til Tanzmesse. Prosjektleder: Simone Grøtte

· Dansefestival Barents, Finnmark: kr 100 000 til markedsføring og nettverksbygging mot næringslivet. Prosjektleder: Siri Wigdel

· Sadio Nor Teater, Troms: kr 100 000 til internasjonal markedsføring og nettverksbygging. Prosjektleder: Andriy Osadchuk

· Stellaris DansTeater, Finnmark: kr 80 000 til profilering og markedsføring. Prosjektleder: Solveig Leinan-Hermo

· Festspillene i Nord-Norge, Troms: kr 80 000 til internasjonalisering av nordnorsk scenekunst. Prosjektleder: Maria Utsi

· CRUX Huset oppfølgingssenter, Troms: kr 80 000 til konseptutvikling for kommersielt salg til andre arenaer. Prosjektleder: Klaus Løkholm Bergli

· Xdra, Troms: kr 70 000 til utprøving av digitale hjelpemidler, kartlegging og planlegging. Prosjektleder: Irene Nordhaug Hansen

· Johnsen & Johnsen produksjoner SA, Troms: kr 50 000 til å utvikle et salgsopplegg for «lengre liv» for forestillinger. Prosjektleder: Pernille Dahl Johnsen

· Silje Solheim Johnsen produksjoner, Troms: kr 40 000 til internasjonal markedsføring og nettverksbygging. Prosjektleder: Silje Solheim Johnsen

· Stiftelsen Ferske Scener, Troms: kr 40 000 til oppgradering av hjemmeside. Prosjektleder: Bernt Bjørn

· Tromsø Byteater SA, Troms: kr 20 000 til logo og visuellprofil. Prosjektleder: Anethe Alfsvåg

Tverrfaglig (kr 1 380 000 til 12 prosjekter)

· Artistnextdoor, Finnmark: kr 200 000 til konseptutvikling. Prosjektleder: Olga Solyanik

· Cat Collective/Tromsø Undergrunn, Troms: kr 150 000 til strukturbygging og konseptutvikling. Prosjektleder: Lori Markussen/Sandra Elise Frantzen

· Trevarefabrikken AS, Nordland: kr 150 000 til markedsføring og konseptutvikling. Prosjektleder: Andreas Hjelle

· Nordnorsk kunstnersenter, Nordland: kr 150 000 til talentsatsingen NNKS Talent. Prosjektleder: Svein Pedersen

· Stiftelsen Laboratoriet for kunst, kultur og stedsutvikling, Finnmark: kr 120 000 til nettverksbygging, markedsføring og profilering. Prosjektleder: Gry-Anita Kristiansen

· Kulturnatta Tromsø, Troms: kr 100 000 til annonsering og markedsføring. Prosjektleder: Sandra Aminda Indahl

· Perspektivet Museum og Tromsø Internasjonale Filmfestival, Troms: kr 100 000 til konseptutvikling av Cora Sandels hus/Filmens hus. Prosjektleder: Aslaug Eidsvik

· Christine Cynn/Ice-9 AS, Troms: kr 100 000 til talkaoke table. Prosjektleder: Christine Cynn

· Nina Erdahl, Troms: kr 100 000 til infrastruktur og nettside. Prosjektleder: Nina Erdahl

· Folkets Hus SA Bodø, Nordland: kr 100 000 til utvikling av infrastruktur og komplimentering av utstyr for scene og sal på Folkets Hus i Bodø. Prosjektleder: Knut Ilstad

· Ysteriet Kro og Scene, Nordland: kr 60 000 til utvikling av infrastruktur og komplimentering av scenisk utstyr på Ysteriet Kro og Scene. Prosjektleder: Rune Paulsen

· RHS MUSIC DA, Troms: kr 50 000 til kunstutstilling og audiovisuell fremføring. Prosjektleder: Isak Harbitz

Totalt tildelt i vårens søknadsrunde: kr 2 710 000 til 27 prosjekter

Andre prosjektbevilgninger (kr 590 000 til 7 prosjekter)

· 70°N arkitektur as, Troms: kr 140 000 til Stedsutvikling Lofoten. Prosjektleder: Magdalena Haggärde og Gisle Løkken

· Ina Otzko, Nordland: kr 100 000 til internasjonalt kuratorprogram. Prosjektleder: Ina Otzko

· Filmklynge Nord, Troms: kr 100 000 til klyngeutvikling. Prosjektleder: Geir P. Stokke

· Mette Henriette, Troms: kr 100 000 til strukturbygging og markedsføring. Prosjektleder: Mette Henriette Martedatter Rølvåg

· Boknakaran, Troms: kr 70 000 til utgivelse og lansering av Jan Arvid Johansens musikk. Prosjektleder: Ragnar Olsen

· Ariel Joshua Sivertsen, Troms: kr 60 000 til infrastruktur. Prosjektleder: Ariel Joshua Sivertsen

· Realtion 04, Troms: kr 20 000 til De arktiske kamelene til Cannes. Prosjektleder: Knut Skoglund

Bevilgning til fond (kr 2 500 000 til 2 prosjekter)

· Filmfond Nord: Kr 1 500 000. Prosjektleder Linda Netland

· Artica Svalbard: Kr 1 000 000. Prosjektleder Audhild Dalhstrøm

TRIST, MEN FORNØYD: Anja Allern Brose og Bjørn Eirik Olsen i Sparebank1s kulturnæringsstiftelse delte ut sine siste millioner tirsdag. Foot: Helge Skog