Klare for russetid: – Ved å døpes klassevis tror vi også at flere blir med