Advokat påpekte EØS-reglene som ville frifinne klienten. Nord-Troms tingrett avviste argumentet og dømte småbarnsmor til fengsel

foto