Flere næringsaktører vil nå kartlegge gode lokaliteter i vårt distrikt