– Det er gått et snøskred som beskrives som stort og to personer er tatt. De er uskadd, og har bedt om hjelp til å komme seg ned. Det er en god vurdering de har gjort i etterkant av at skredet gikk. De var usikre på om de kom seg trygt ned og tok kontakt, og det var godt vurdert av dem, sier redningsleder Olav Bjørgaas i HRS til Nordlys.

Skredet gikk på vestsiden av Sørfjelltinden.