Lampe sto for tett mot taket – startet ulmebrann

foto