Stolt av årets program, og håper det vil appellere til de unge