Utsetter avgjørelse om å ta imot flere flyktninger