Anklager harstadmann for å ha sikret seg flere hundre tusen kroner gjennom et grovt bedrageri