Fikk ja til torskeoppdrett fra lokalpolitikerne, men Statsforvalteren senket prosjektet

Kristian Klo er styreleder i oppdrettsselskapet Øyfisk AS. Foto: Tommy Hansen.