Fikk ja til torskeoppdrett fra lokalpolitikerne, men Statsforvalteren senket prosjektet

foto
Kristian Klo er styreleder i oppdrettsselskapet Øyfisk AS. Foto: Tommy Hansen.