Fikk ja til torskeoppdrett fra lokalpolitikerne, men Statsforvalteren senket prosjektet

foto