Mistet omsetning på 7 millioner over natten da en av de største leverandørene gikk konkurs

foto