– Vi må ikke smøre støtte så tynt utover at ingenting blir realiserbart

foto