Verken ordfører Marianne Bremnes eller varaordfører Jan Fjellstad kommer til å stemme for rådmannens forslag om at søppelinnsamlinga fortsatt skal foregå i kommunal regi.

- Saka har riktig nok ikke vært behandlet i vår gruppe i kommunestyret. Men min personlige vurdering er at vi bør takke ja til forespørselen fra Hålogaland Ressursselskap. Jeg mener vi må utnytte selskapets ressurser fullt ut, sier ordfører Bremnes. For henne har det vært et svært vesentlig punkt at hensynet til de ansatte må ivaretas på best mulig måte.

- Og når dette ser ut til å være tilfellet, har jeg ingen betenkeligheter med en virksomhetsoverdragelse, sier Bremnes.

Enig med ordføreren

Varaordfører Jan Fjellstad deler ordførerens oppfatning. Noe annet ville da også vært rart. Dette fordi Fjellstad var medlem i det tunge politiske utvalget som i oktober i fjor la fram et enstemmig forslag. Hovedpunktet er at HRS skal overta all søppelinnsamling i Harstad og Narvik.

- Dette forslaget har representantskapet i selskapet stilt seg bak. Man mener at både kommunene og innbyggerne vil være tjent med den foreslåtte omlegginga, sier Fjellstad. Søppelinnsamlinga og utnyttelsen av bilpark og maskiner vil bli mer effektiv og rasjonell, tror varaordføreren. I likhet med styreleder Halvar Hansen i HRS (se egen artikkel), er Fjellstad ikke overrasket over rådmannens tilrådning. Så lenge denne saka har vært drøftet i det politiske miljøet, har det vært kjent hvilken holdning kommunens øverste administrative leder har hatt.

Ikke dristig spådom

- Så du tror ikke det er dristig å spå at i denne saka kommer politikerne til å fatte en helt annen beslutning enn det rådmannen ønsker?

- Nei. Uavhengig av hva Ap mener i dagens møte i formannskapet, vil Frp, Høyre og jeg selv sørge for et vedtak i strid med rådmannens tilrådning. Og når saka skal endelig avgjøres i kommunestyret 28. mai, tror jeg utfallet for lengst er klart. Vårt mål er å få til et tjenestetilbud som er bedre for innbyggerne og mer kostnadseffektivt for kommunen, understreker Fjellstad. Også for han er det et hovedpoeng at ingen av de ansatte skal komme dårligere ut enn i sitt nåværende ansettelsesforhold i kommunen.

- De vil opprettholde sin lønn og sine pensjonsrettigheter. Arbeidstida kan bli endret, men det mener jeg må kunne aksepteres. Litt annerledes blir det for framtidige ansatte renovatører i HRS. De vil bli omfattet av selskapets pensjonsordning, ikke kommunens.

Billigere?

- Men er det HRS-direktør Kirsti Hienn som har rett når hun lover at renovasjonsgebyret i Harstad vil bli lavere? Eller er det rådmannens motsatte antagelse, at innbyggerne får et høyere gebyr, som er korrekt?

- Det kan vel bare framtida vise, sier Fjellstad. Det utvalget han var medlem av, har tatt til orde for at innbyggerne i HRS sine 12 eierkommune skal betale nøyaktig samme sum i renovasjonsgebyr. Ei slik omlegging mener Hartsad rådmann Hugo Thode Hansen vil være i strid med gjeldende regler og lover.