Vil vite om barnevernssaker fra Harstad er havnet i Strasbourg