Det er ikkje noko likskapsteikn mellom samanslåingar og spareeffekt

foto