Etterlyser nye årsverk til sykehjemmene: – Merkelig at det ikke er prioritert