2.412 står på venteliste: – 400–600 av dem bor trolig i Harstad