Antydet at sjåfør som omkom, kan ha sovnet bak rattet