Kommunen har startet jakten på Thode Hansens arvtager

foto