Investerer ufattelige 22 milliarder kroner fram mot 2027

Nordlaks Havfarm i Vesterålsfjorden vest for Hadseløya. Foto: Torgeir Sørensen