Et nytt lokalt maritimt nettverk skal utvikle selvgående fartøy

foto