– Hun strekker seg langt ut over egne arbeidsoppgaver

foto