Harstadkonferansen: Tre ordførere i fri dressur på scenen

foto