Evenes kommune slutter opp om krav for å bevare Evenes-ruter