Kjempet innbitt mot granplanter som klimatiltak: – Dette er et panikkvedtak