Lørdag ble det arrangert statsborgerseremoni i Nordic Hall. 35 personer fra 14 ulike nasjoner avla troskapsløfte, og ble norske statsborgere.

Johnson Nzayiramya, opprinnelig fra Kongo, var en av dem.

- Dette er utrolig og fantastisk. Jeg er så takknemlig, sier Nzayiramya.

Flyktet fra krig

Nzayiramya kom til Norge i februar 2008. Etter et opphold på mottak i Oslo flyttet han til mottaket i Kvæfjord. Han flyktet fra krig i sitt eget hjemland.

- Helt siden jeg kom til Norge har jeg ønsket å bli norsk statsborger. Jeg setter pris på innbyggerne i Kvæfjord, og har blitt godt tatt imot, sier han, og legger til:

- Jeg savner jo hjemlandet mitt, men her er det så fredelig. Jeg trives i Norge.

Han har lært seg norsk i løpet av de siste syv årene.

- Jeg har tatt norskkurs, og lært mye på Rå videregående skole som barn- og ungdomsarbeider, sier Nzayiramya som nå har praksis på Borkenes skole.

Torbjørn Larsen, ordfører i Kvæfjord, forteller at mange av de nye statsborgerne jobber i omsorgstjenesten i kommunen.

- De er med på å drive den gode omsorgstjenesten i Kvæfjord. Det er fint å ha et flerkulturelt samfunn, og disse personene er en ressurs for kommunen.

Fremhevet rettigheter

Statsborgerseremonien ble innført i 2006, og er et frivillig tilbud til nye borgere av kongeriket Norge. Med statsborgerseremonien ønsker den norske stat nye statsborgere velkommen, og markerer at de tas opp i det norske fellesskapet.

Seremonien ble arrangert av Fylkesmannen i Troms, Bård M. Pedersen.

- Vi fremhever rettighetene og pliktene de nå har fått. En sterk oppfordring fra oss er å lese språket. Nøkkelen til integrering er å ta kontakt med folk, og lære seg språket, sier Pedersen.

- Politikkområdet integrering er kjempeviktig. Mange kommuner i Troms trenger nye folk, og hvis vi lykkes med integreringen ligger det en stor mulighet der, sier Fylkesmannen som mener de fleste kommunene i Troms er god på dette feltet.

Under lørdagens statsborgerseremoni var de fleste opprinnelig fra Asia, Øst-Europa og Afrika.

- Statsborgerseremonien arrangeres to gang i året - i Harstad på våren, og i Tromsø på høsten. Vi har forstått hvor stor dag dette er for de nye statsborgerne, og det er viktig at denne begivenheten markeres.