Selskapet var nominert til prisen for inkluderende arbeidsliv som en bedrift som omgjør teorier om helsefremmende og inkluderende arbeidsplasser og fleksibel livsfasepolitikk til praktisk handling.

Mureryrket er et hardt og fysisk krevende yrke. Blant Murbygg sine ansatte finner vi noen av landets eldste murere. Helseutfordringer til tross, gjennom tilrettelegging kan de fortsatt stå i jobb og bidra med solid erfaringskompetanse.

Spør om vilje til å jobbe

Stikkord for nominasjonen er systematisk IA-arbeid for ytterligere forbedring av arbeidsmiljø, trivsel og resultater. Her spørres det ikke om begrensninger, derimot om ønske og vilje til å jobbe og bidra i et inkluderende arbeidsmiljø. Teoriene om en helsefremmende og inkluderende arbeidsplass og fleksibel livsfasepolitikk gjøres om til praktisk handling hos Murbygg. Mange virksomheter ville hatt mye å lære av å lytte til erfaringene fra Murbygg-gjengen, heter det i nominasjonsteksten.

Murbygg var en av to nominerte til prisen i sørfylket.

Prisen ble delt ut av leder i IA-rådet i Troms, Anita Richardsen, og medlem i IA-rådet, Stein Kristiansen.

Inkluderende arbeidsliv

Gjennom intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) arbeider regjeringen og partene i arbeidslivet for et mer inkluderende arbeidsliv til beste for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplass og samfunnet. Avtalen skal bidra til å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.Gjennom avtalen er det satt fokus på å redusere sykefraværet, hindre frafall og øke sysselsettingen av personer med nedsatt funksjonsevne, og å forlenge yrkesaktiviteten til personer over 50 år.