Byens AP-politikere var strålende fornøyde etter Jonas Gahr Støres korte besøk i går ettermiddag. Han tok turen til Harstad skole, der ordføreren og hennes kumpaner, FAU-representanter og lærere fikk lagt fram ønsket om nytt skolebygg. Også to ferske representanter fra elevrådsstyret fikk si sitt.

- Ikke bare toalettforholdene, men det meste på skolen vår er nedslitt. Vi ønsker bedre forhold for de som kommer etter oss, sa Ingrid Vangen Eilertsen og Noah Eggen Rødsand fra henholdsvis sjette og sjuende klassetrinn.

Kunnskapssatsing

- Skolen skal være et godt sted å være, kvitterte partileder Støre, og la fram Arbeiderpartiets satsing på kunnskap og læring.

- Alle elever skal lære å lese, skrive og regne i løpet av de tre første skoleårene. Vi skal ha flere lærere, især i de første trinnene. Og, byråkrati og andre tidstyver må reduseres til fordel for mer pedagogisk ledelse. Dette i tillegg til å bygge nytt, som byens ordfører og Ap-politikerne vil kjempe for.

Gir seg ikke

Kjempe vil også FAU-representantene Rikke Gürgens Gjærum og Rolf Arne Iversen. De siste to årene har de kjempet aktivt for nytt skolebygg i stedet for den gamle ungdomsskolefløya, der barnetrinnet holder til i dag. De har ikke tenkt å gi seg, den nye byskolen må stå ferdig ved skolestart 2018.

- Det har vært en lang prosess, men lokalpolitikerne har vært positive og sluppet oss til i kommunestyret. Nå føler vi at vi blir hørt, og vi forventer at vedtaket blir tatt med i virksomhetsplanen i desember. Den nåværende skolen bør rives når elevene tar ferie neste sommer, med påfølgende byggestart av nyskolen. Da har vi en avtale om at du, kanskje som statsminister, kommer hit og åpner nyskolen i 2018?, kommer det spøkefullt fra de to skoleforkjemperne.

Samtidig påpeker de at skolens innhold har vært upåklagelig.

- Tross trangboddhet og elendige forhold har lærerne her gjort en kjempejobb.

Elevtallet vokser

Vel 350 elever fordelt på 1. – 7. klassetrinnet holder i dag til i det gamle ungdomsskolebygget. Om tre-fire år vil tallet være rundt 430, ifølge rektor Vidar Larsen.

- Det er blitt attraktivt å bo i sentrum, og vi må se i øynene at elevtallet vil vokse de neste årene.

For sikkerhets skyld overrekker han et BRA-kort til Jonas Gahr Støre.

- Vi benytter oss av PALS-modellen, og BRA-kort deles ut som ros når elevene har gjort noe positivt.

Mest moderne

Gahr Støre er sikker i sin sak. Byskolen jobber på overtid, elevene fortjener bedre læreforhold. Sånt noe forplikter.

- Vi skal ha gode skolebygg som skal fylles med trygge elever. Frafall i videregående starter allerede i barnetrinnet, og det må vi bekjempe under vår skolesatsing. La oss håpe dere får flytte inn i landets mest moderne skolebygg i 2018, vegg i vegg med den gamle ærverdige barneskolen.