Verdens største innsamlingsaksjon: Disse leder den lokale aksjonskomitéen