Rekordmange elever i nord fullfører videregående: – Vi «haler innpå» resten av landet

foto