Flyktningdyr må sjekkes av Mattilsynet. Dette bør du hjelpe til å passe på